RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng \(\left( \Delta  \right):Ax + By + C = 0\) và điểm I(a;b). Phép đối xứng tâm I biến đường thẳng \(\Delta \) thành đường thẳng \(\Delta '.\) Viết phương trình \(\Delta '.\)

  • A. 
   \(\left( {\Delta '} \right):\) \(Ax + By + C - 2aA - 2bB = 0.\)
  • B. 
   \(\left( {\Delta '} \right):Ax - By + C - 2aA - 2bB = 0.\)
  • C. 
   \(\left( {\Delta '} \right):Ax - By - C - 2aA - 2bB = 0.\)
  • D. 
   \(\left( {\Delta '} \right):Ax + By - C - 2aA - 2bB = 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi \(M({x_0};{y_0}) \in \Delta ,\) M’(x0’;y0’)  là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I(a;b).

   ĐI(M)=M’(x0’;y0’) có biểu thức tọa độ: \(\left\{ \begin{array}{l}x{'_0} = 2a - {x_0}\\y{'_0} = 2b - {y_0}\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_0} = 2a - {x_0}'\\{y_0} = 2b - {y_0}'\end{array} \right. \Rightarrow M(2a - {x_0}';2b - {y_0}')\)

  \(\begin{array}{l}M \in d \Rightarrow A(2a - {x_0}') + B(2b - {y_0}') + C = 0\\ \Rightarrow  - A{x_0}' - B{y_0}' + C - 2aA - 2bB = 0.\end{array}\)

  Vậy phương trình của \(\Delta '\) là: \(\left( {\Delta '} \right):Ax + By - C - 2aA - 2bB = 0.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7643

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA