RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hai khẳng định sau:

  (I) Nếu một hình nào đó có hai trục đối xứng vuông góc với nhau thì hình đó có tâm đối xứng.

  (II) Cho phép đối xứng tâm ĐO và đường thẳng d không qua O. Có thể dựng d’ là ảnh của d qua ĐO mà chỉ sử dụng compa một lần và thước thẳng ba lần.

  Chọn kết luận đúng:

  • A. 
   (I) đúng; (II) sai.      
  • B. 
   (I) sai; (II) đúng.
  • C. 
   (I) và (II) đều đúng.
  • D. 
   (I) và (II) đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét khẳng định (I).

  Gọi O là giao điểm của hai trục đối xứng a và b hình (H).

  Với điểm M bất kì thuộc (H), ta có:

  Đa(M)=M1 suy ra OM=OM1 và \(\widehat {{O_1}} = \widehat {{O_2}}\)

  Đb(M)=M1 suy ra OM1=OM2 và \(\widehat {{O_3}} = \widehat {{O_4}.}\)

  Do đó: \(\left\{ \begin{array}{l}OM = O{M_2}\\\widehat {MO{M_2}} = {180^0}\end{array} \right. \Rightarrow \) Đo(M)=M2.

  Vây (I) đúng.

  Xét khẳng định (II):

  Có thể thực hiện được, cụ thể:

  + Lấy điểm A trên d, dùng thước thẳng dựng tia AO.

  + Dùng compa dựng đường tròn (O;OA), đường tròn này cắt đường thẳng d tại B và tia OA tại A’.

  + Dùng thước thẳng dựng tia BO cắt đường tròn tại B’.

  + Dùng thước thẳng nối A’ và B’ ta được đường thẳng d’ cần dựng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7644

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA