RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến hình chữ nhật thành chính nó?

  • A. 
   Một 
  • B. 
   Hai 
  • C. 
   Ba 
  • D. 
   Không 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép đối xứng tâm O là giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45252

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA