RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x - 2)2 + (y + 4)2 = 9 và đường tròn (C’) có phương trình (x - 3)2 + (y + 3)2 = 9. Phép đối xứng tâm K biến (C) thành (C’). tọa độ của K là:

  • A. 
   K(2; -4)
  • B. 
   K(3; -3)
  • C. 
   K(-7/2;5/2)
  • D. 
   K(5/2; -7/2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tâm đối xứng của (C) và (C’) là trung điểm của đoạn thẳng nối tâm:

   I(2;-4)và J(3; -3)

  \( \Rightarrow K\left( {\frac{5}{2}; - \frac{7}{2}} \right)\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45256

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA