RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong các hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng?

  • A. 
   Hình gồm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp.
  • B. 
   Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp.
  • C. 
   Hình lục giác đều.
  • D. 
   Hình gồm một hình vuông và đường tròn nội tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tam giác đều không có tâm đối xứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7640

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA