RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Hình nào dưới đây vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?

  • A. 
   Hình bình hành 
  • B. 
   Hình chữ nhật 
  • C. 
   Tam giác đều 
  • D. 
   Tam giác cân 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hình bình hành có tâm đối xứng; hình tam giác cân và hình tam giác đều chỉ có trục đối xứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45253

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA