RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (S) có tâm I(3;-2), bán kính R=3. Viết phương trình ảnh của đường tròn (S) qua phép đối xứng tâm O.

  • A. 
   \({(x + 3)^2} + {(y - 2)^2} = 9.\)
  • B. 
   \({(x + 3)^2} + {(y + 2)^2} = 9.\)
  • C. 
   \({(x - 3)^2} + {(y + 2)^2} = 9.\)
  • D. 
   \({(x - 3)^2} + {(y - 2)^2} = 9.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi I’, R’ lần lượt là tâm và bán kính (C’) ta có: R’=R=3.

  I’=ĐO(I) suy ra: \(\left\{ \begin{array}{l}{x_I}' =  - {x_I} =  - 3\\{y_I}' =  - {y_I} = 2\end{array} \right.\)

  Vậy phương trình đường tròn (C’) là: \({(x + 3)^2} + {(y - 2)^2} = 1.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7642

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA