RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các thiết bị kể ra dưới đây, thiết bị nào có sử dụng nam châm điện? 

  • A. 
   Bóng đèn dây tóc 
  • B. 
   Bàn là điện
  • C. 
   Rơ le điện từ 
  • D. 
   La bàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C.

  Bóng đèn sợi đốt và bàn là không sử dụng nam châm điện. La bàn sử dụng nam châm vĩnh cửu. Chỉ có rơ le điện từ là có sử dụng nam châm điện để đóng ngắt mạch điện.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124669

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA