RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các dụng cụ sau đây: đi –na – mô xe đạp, bút thử điện, bóng đèn huỳnh quang, la bàn. Dụng cụ nào có sử dụng nam châm vĩnh cửu? 

  • A. 
   La bàn, bóng đèn huỳnh quang 
  • B. 
   Bút thử điện
  • C. 
   Bút thử điện, đi – na – mô xe đạp  
  • D. 
   Đi – na – mô xe đạp, la bàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong đi – na – mô xe đạp và la bàn có một bộ phận là nam châm vĩnh cửu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124667

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA