RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy thành hai nửa. Nhận định nào dưới đây là đúng?

  • A. 
   Mỗi nửa tạo thành nam châm mới chỉ có một từ cực ở một đầu
  • B. 
   Hai nữa đều mất hết từ tính.
  • C. 
   Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực cùng tên ở hai đầu.
  • D. 
   Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy thành hai nửa: khi đó 

  Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6325

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA