ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?

  • A. 
   Phần giữa của thanh
  • B. 
   Chỉ có từ cực Bắc
  • C. 
   Cả hai từ cực.
  • D. 
   Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trên thanh nam châm, chỗ hút sắt mạnh nhất là ở hai từ cực.                 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6327

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA