OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất nổi bật của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là

  • A. 
   Là phong trào yêu nước đứng trên lập trường phong kiến 
  • B. 
   Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
  • C. 
   Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 
  • D. 
   Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét phong trào Cần Vương dựa trên các tiêu chí sau:

  - Nguyên nhân bùng nổ: nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của phong trào Cần Vương là do mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phát triển gay gắt

  - Mục tiêu: hướng tới xây dựng một nhà nước phong kiến với vua hiền tôi giỏi

  - Lãnh đạo: trong giai đoạn thứ nhất, phong trào đặt dưới sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. Tuy nhiên sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào không những không bị dập tắt mà còn phát triển, quy tụ lại thành các cuộc khởi nghĩa lớn, trình độ tổ chức cao. Như vậy Cần Vương chỉ là cái cớ, ngọn cờ để tập hợp lực lượng đấu tranh

  - Lực lượng tham gia: các văn thân, sĩ phu phong kiến và đông đảo quần chúng nhân dân.

  ⇒ Phong trào Cần Vương là một phong trào yêu nước đứng trên lập phong kiến.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214550

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF