OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là 

  • A. 
   tuyên truyền, tố cáo tội ác của thực dân Pháp 
  • B. 
   vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp tham gia đấu tranh 
  • C. 
   tổ chức các cuộc bạo động: phá đường sắt, nhà lao, tấn công đồn lính 
  • D. 
   kết hợp đấu tranh chính trị- vũ trang chống Pháp và chống phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội là tiến hành một số cuộc bạo động như: phá đường sắt, nhà lao, tấn công đồn lính.

  Đáp án cần chọn là:C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214474

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF