OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế cuối thế kỉ XIX là 

  • A. 
   Phan Thanh Giản     
  • B. 
   Vua Hàm Nghi 
  • C. 
   Tôn Thất Thuyết      
  • D. 
   Nguyễn Văn Tường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mặc dù triều đình Huế đã đầu hàng nhưng phe chủ chiến trong triều đình đứng đầu là Tôn Thất Thuyết vẫn nuôi hy vọng khôi phục chủ quyền khi có thời cơ đến.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214523

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON