OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước? 

  • A. 
   Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam 
  • B. 
   Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ 
  • C. 
   Tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta 
  • D. 
   Yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước trong hoàn cảnh:

  - Phong trào Cần Vương thất bại cũng đánh dấu sự thất bại của con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến.

  - Sự thất bại của phong trào đấu tranh của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đánh dấu khuynh hướng dân chủ tư sản chưa thực sự xâm nhập sâu vào nước ta và chưa thể hiện được điểm ưu thế hay phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam.

  ⇒ Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát. Yêu cầu đặt ra phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214504

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON