OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bản chất của phong trào hội kín ở Nam Kì là gì? 

  • A. 
   Là phong trào ma thuật, bùa chú 
  • B. 
   Là phong trào đấu tranh của nông dân khi bị đè nén đến cùng cực 
  • C. 
   Là phong trào yêu nước của nhân dân Nam Bộ
  • D. 
   Là phong trào đấu tranh của công nhân Nam Kì

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phong trào Hội kín ở Nam Kì thực chất là phong trào đấu tranh của nông dân - những người bị đè nén đến cùng cực đã vùng lên quyết liệt. Tuy nhiên, do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn của giai cấp tiên tiến nên đã nhanh chóng thất bại.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214481

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON