OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thông qua các hiệp định, văn bản kí kết với thực dân Pháp trong những năm 1946 – 1954 đã chứng tỏ điều gì về đường lối đối ngoại của Đảng và Chính phủ ta?

  • A. 
   Nhân nhượng với Pháp một số quyền lợi trong quan hệ đối ngoại.  
  • B. 
   Thiện chí giải quyết mối quan hệ với bằng con đường hòa bình. 
  • C. 
   Coi trọng công tác ngoại giao với Pháp.
  • D. 
   Thể hiện chủ trương "Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước" 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bản thân hành động ta kí các văn bản, hiệp định với thực dân Pháp trong khoảng thời gian từ 1946 đến 1954 đã thể hiện thiện chí giải quyết mối quan hệ bằng con đường hòa bình, ngoài ra còn những phát biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra cũng chứng tỏ thiện chí của phía ta. Nhân nhượng với Pháp chỉ là trong một số văn bản ngoại giao, coi trọng công tác ngoại giao với Pháp không đúng, chủ trường "Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước" là quan điểm đối ngoại chung của ta trong mọi thời kì. Vậy đáp án là thiện chí giải quyết mối quan hệ với bằng con đường hòa bình.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276258

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON