OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp, Nhật, giai cấp nào bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói năm 1945?

  • A. 
   Nông dân. 
  • B. 
   Tư sản. 
  • C. 
   Tiểu tư sản. 
  • D. 
   Công nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Việt Nam vốn là một nước nông nghiệp nên trong kết cấu dân số giai cấp nông dân chiếm hơn 90%. Đây là tầng lớp đông đảo nhất, là giai cấp phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của chính sách cai trị của Pháp những năm diễn ra cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. Đến khi Nhật vào Đông Dương câu kết với Pháp cùng cai trị nhân dân ta, với những chính sách bắt nhân dân nhổ lúa trồng đay, tăng thuế, vvv...thì giai cấp nông dân vẫn là giai cấp khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói năm 1945.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276250

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC