OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu nào dưới đây được nêu ra trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

  • A. 
   "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng".
  • B. 
   "Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp lên Việt Bắc". 
  • C. 
   "Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng!".
  • D. 
   "Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược". 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950 là một chiến dịch trong Chiến tranh Đông Dương do quân đội Việt Minh thực hiện từ ngày 16 tháng 9 đến 17 tháng 10 năm 1950, nhằm phá thế bị cô lập của căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới Việt - Trung để mở đầu cầu tiếp nhận viện trợ. Một mục tiêu khác nữa là mở rộng căn cứ địa và tiêu diệt một phần sinh lực quân đồn trú của Pháp, thử nghiệm các phương pháp đánh lớn. Với mục tiêu rõ ràng, nhận thấy tầm quan trọng của chiến dịch, chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra trận chỉ huy chiến dịch và động viên toàn dân quyết tâm chiến thắng với khẩu hiệu "Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng!".

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276256

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF