OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không nằm trong phong trào Cần vương ?

  • A. 
   Khởi nghĩa Bãi Sậy.      
  • B. 
    Khởi nghĩa Yên Thế. 
  • C. 
   Khởi nghĩa Ba Đình.   
  • D. 
   Khởi nghĩa Hương Khê. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo nên không nằm trong phong trào Cần vương. Những cuộc khởi nghĩa còn lại đều do các văn thân, sĩ phu lãnh đạo, nằm trong phong trào Cần vương.

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276237

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON