OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bình định miền Nam trong vòng 2 năm là nội dung của kế hoạch quân sự nào dưới đây?

  • A. 
   Xtalây - Taylo.       
  • B. 
   Đơ lat Đơ Tatxinhi. 
  • C. 
   Giôn xơn - Mác Namara.        
  • D. 
   Nava. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo SGK Lịch sử 12 trang 171, Kế hoạch Giônxơn-Mác Namara thay thế kế hoạch Xtalây – Taylo, nhằm tăng cường viện trợ quân sự, ổn định chính quyền Sài Gòn, bình định có trọng điểm miền Nam trong 2 năm. Kế hoạch Xtalây – Taylo và Nava đều có nội dung thực hiện trong 18 tháng, kế hoạch Đờ Lát Đơ Tatxinhi không giới hạn thời gian.

  Chọn C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276262

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF