OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế

  • A. 
   toàn cầu hóa. 
  • B. 
   đa dạng hóa.
  • C. 
   hợp tác và đấu tranh.
  • D. 
   hòa hoãn tạm thời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210086

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON