OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các công ty được sắp nhập và hợp nhất thành các tập đoàn lớn, nhất là các công ty khoa học – kĩ thuật nhằm

  • A. 
   tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
  • B. 
   giải quyết những vấn đề kinh tế chung của khu vực.
  • C. 
   tăng cường mối quan hệ phụ thuộc giữa các nước.
  • D. 
    tăng cường trao đổi thương mại giữa các nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các công ty được sắp nhập và hợp nhất thành các tập đoàn lớn, nhất là các công ty khoa học – kĩ thuật nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210076

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON