OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cốt lõi của cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

  • A. 
   Cuộc cách mạng công nghiệp. 
  • B. 
   Cách mạng Sinh học.
  • C. 
   Cách mạng công nghệ.
  • D. 
   Cách mạng kĩ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giai đoạn hai của cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật từ năm 1973 đến nay diễn ra chủ yếu về công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới (thế hệ thứ ba), về vật liệu mới, năng lượng mới,....Cuộc cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật nên giai đoạn thứ hai đã được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210072

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF