OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ những năm 70 của thế kỉ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc 

  • A. 
   Cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
  • B. 
   Cách mạng công nghiệp.
  • C. 
   Cách mạng thông tin.
  • D. 
   Cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ những năm 70 của thế kỉ XX, cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại nên giai đoạn thứ hai được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210083

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON