OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá?

  • A. 
   Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
  • B. 
   Sự phát triển và tác động to lớn của thành tựu khoa học – công nghệ.
  • C. 
   Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn.
  • D. 
   Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Toàn cầu hóa có 4 biểu hiện sau:

  - Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

  - Sự phát triển và tác động to lớn của công ti xuyên quốc gia.

  - Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn.

  - Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mai, tài chính quốc tế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210063

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON