OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cũng như cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX, cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay diễn ra là do

  • A. 
   Kế thừa những thành quả của cách mạng công nghiệp.
  • B. 
   Chính sách tích cực của bộ phận lãnh đạo.
  • C. 
   đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
  • D. 
   khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cũng như cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX, cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay diễn ra là do những đỏi hỏi của cuộc sống, của sản xuất đáp ứng nhu cầu vật chất và tình thần ngày càng cao của con người.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210091

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF