OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào là mốc mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

  • A. 
   Cuộc binh biến của sĩ quan Ai Cập
  • B. 
   Cuộc nổi dậy của nhân dân Libi
  • C. 
   Cuộc đấu tranh của Angiêri
  • D. 
   “Năm châu Phi”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự kiện mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi là cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (3-7-1952), lật đổ vương triều Pharúc- chỗ dựa của thực dân Anh, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập (1953)

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215814

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF