OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kế hoạch Mácsan do Mĩ thực hiện từ năm 1947 có tác động như thế nào đến các nước Đông Âu và Tây Âu?

  • A. 
   Tạo nên sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa Tây Âu- Đông Âu
  • B. 
   Tạo nên sự đối lập về ý thức hệ giữa Tây Âu và Đông Âu
  • C. 
   Tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế- chính trị giữa Tây Âu- Đông Âu
  • D. 
   Dẫn đến sự chia cắt châu Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Việc Mĩ thực hiện kế hoạch Mácsan (1947) đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế- chính trị giữa Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa:

  - Sự đối lập về kinh tế: Tây Âu là kinh tế TBCN, Đông Âu là kinh tế XHCN.

  - Sự đối lập về chính trị:

  + Tây Âu thuộc hệ thống TBCN, sau chiến tranh thế giới thứ hai thực hiện chính sách quay trở lại xâm lược các thuộc địa cũ của mình.

  + Đông Âu thuộc hệ thống XHCN, ủng hộ hòa bình thế giới.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215893

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON