ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là điểm giống nhau giữa phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939?

  • A. 
   Đều nằm trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 1930 - 1945
  • B. 
   Đều chống lại kẻ thù của dân tộc
  • C. 
   Đều xây dựng lực lượng trên cơ sở liên minh công- nông
  • D. 
   Đều sử dụng bạo lực cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Cả 2 phong trào đều nằm trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 1930-1945, hướng đến chống lại kẻ thù của dân tộc và tập hợp lực lượng dựa trên nòng cốt là khối liên minh công- nông

  - Đáp án D: Trong phong trào dân chủ 1936-1939 không sử dụng đến lực lượng vũ trang, không có hoạt động đấu tranh vũ trang nên nó không phải là bạo lực cách mạng như phong trào 1930 – 1931.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215880

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF