ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã là

  • A. 
   Năm 1952 nhân dân Ai Cập lật đổ vương triều Pharúc.
  • B. 
   Năm 1960 có 17 nước được trao trả độc lập (Năm châu Phi).
  • C. 
   Năm 1975 với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla.
  • D. 
   Năm 1990 Cộng hòa Namibia tuyên bố độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, chữ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng với hệ thống thuộc địa của nó về cơ bản bị tan rã.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215862

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF