ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1960, ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

  • A. 
   Angiêri giành được độc lâp
  • B. 
   “Năm châu Phi”
  • C. 
   Môdămbích, Ănggôla giành được độc lập
  • D. 
   Tổ chức thống nhất châu Phi được thành lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” với 17 nước được trao trả độc lập.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 215820

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF