OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

  • A. 
   4.
  • B. 
   2.
  • C. 
   3.
  • D. 
   5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có 4 đồng phân cấu tạo là este ứng công thức phân tử C4H8O2 là: HCOOC3H7; HCOOCH(CH3)2; CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 3707

Loại bài Bài tập

Chủ đề Este - Lipit

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF