OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là:

  • A. 
   6,40 gam
  • B. 
   3,28 gam
  • C. 
   4,88 gam
  • D. 
   4,88 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = {n_{C{H_3}COO{C_6}{H_5}}}\\
   = \frac{{4,48}}{{(88 + 136)}} = 0,02\;mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,8.0,1 = 0,08\;mol
  \end{array}\)
  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH
  0,02                                     0,02
  CH3COOC6H5 + 2 NaOH → CH3COONa + C6H5ONa +   H2O
  0,02                                                                  0,02                 
  ⇒ mc.rắn = 4,48 + 0,08.40 – 0,02. 46 – 0,02.18 = 6,4 gam

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 3709

Loại bài Bài tập

Chủ đề Este - Lipit

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON