RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép lai 1 cặp tính trạng dưới đây cho 4 tổ hợp ở con lai là

  • A. 
   TT x tt
  • B. 
   Tt x tt
  • C. 
   Tt x Tt 
  • D. 
   TT x Tt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phép lai 1 cặp tính trạng dưới đây cho 4 tổ hợp ở con lai là: Tt x Tt 

  (1T : 1t) x (1T : 1t) → 4 tổ hợp con lai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8366

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA