RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trên cơ sở phép lai một cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện ra:

  • A. 
   Qui luật đồng tính
  • B. 
   Qui luật phân li
  • C. 
   Qui luật đồng tính và Qui luật phân li
  • D. 
   Qui luật phân li độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trên cơ sở phép lai một cặp tính trạng, Menđen đã phát hiện ra: Qui luật đồng tính và Qui luật phân li

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8362

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA