RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:

  • A. 
   AA và aa
  • B. 
   Aa
  • C. 
   AA và Aa
  • D. 
   AA, Aa và aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiểu gen thuần chủng là kiểu gen có tất cả các cặp gen đều đồng hợp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8360

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA