ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Nhà nước phương đông cổ đại ra đời trên những cơ sở.

  • A. 
   Điều kiện tự nhiên thuận lợi, công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện sớm, nhu cầu làm thủy lợi, chống ngoại xâm
  • B. 
   Kinh tế thương mại đường biển phát triển
  • C. 
   Buôn bán nô lệ
  • D. 
   Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7604

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA