OFF
OFF
YOMEDIA
19NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ phương Đông là gì?

  • A. 
   Nông nghiệp hiện đại
  • B. 
   Thủ công nghiệp
  • C. 
   Nông nghiệp trồng lúa nước
  • D. 
   Thương mại đường biển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF