ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Mục đích của việc xây dựng những Kim Tự Tháp ở ai cập là gì?

  • A. 
   Nơi tế lễ thần linh.
  • B. 
   Nơi họp hành của nhà vua và các quan
  • C. 
   Cất giữ thi hài của nhà vua
  • D. 
   Bảo vệ đất nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7606

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA