ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?

  • A. 
   Quân chủ lập hiến
  • B. 
   Cộng hòa
  • C. 
   Quân chủ chuyên chế
  • D. 
   Dân chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7601

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA