ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Giá trị của các công trình kiến trúc phương Đông

  • A. 
   Tài năng lao động, óc sáng tạo của con người cổ đại
  • B. 
   Thể hiện quy quyền của các vị vua
  • C. 
   Thể hiện tài năng của các nghệ nhân
  • D. 
   Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7609

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA