OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến là

  • A. 
   Nô lệ                     
  • B. 
   Lãnh chúa  
  • C. 
   Nông nô   
  • D. 
   Nông dân công xã 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nông nô là những người sản xuất chính trong lãnh địa phong kiến.

  Chọn: C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282899

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF