OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ?

  • A. 
   Ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
  • B. 
   Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.
  • C. 
   Duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
  • D. 
   Khống chế, chi phối các nuớc tư bản đồng minh phụ thuộc Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án A, B, D: là ba mục tiêu trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ được thực hiện từ sau Chiến tranh

  thế giới thứ hai.

  Đáp án C: là mục đích hoạt động của Liên hợp quốc.

  Chọn: C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282911

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON