OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1954 - 1970, Campuchia thực hiện

  • A. 
   Chống chế độ diệt chủng Khơ-me đỏ.      
  • B. 
   Đường lối hòa bình, trung lập.
  • C. 
   Kháng chiến chống Pháp.         
  • D. 
   Kháng chiến chống Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanúc (Sihanouk) thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282880

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF