OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “NEP” là cụm từ viết tắt của

  • A. 
   Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô.         
  • B. 
    Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết. 
  • C. 
   Chính sách kinh tế mới.             
  • D. 
   Chính sách cộng sản thời chiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP).

  Chọn: C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282909

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON