OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất là

  • A. 
   Ấn Độ.       
  • B. 
   Trung Quốc.
  • C. 
   Liên Xô.        
  • D. 
   Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Liên Xô là nuớc đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm 1957.

  Chọn: C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282886

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF