OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm

  • A. 
   Hoàn thành cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa nền kinh tế.
  • B. 
   Phấn đấu đạt 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.
  • C. 
   Tiếp tục xây dụng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
  • D. 
   Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm tiếp tục xây

  dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

  Chọn: C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282883

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON