RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  My brother is too young to ride to school.

  • A. 
   My brother is young but he can to ride to school.
  • B. 
   My brother isn’t old enough to ride to school.
  • C. 
   My brother is so old that he himself has to ride to school.
  • D. 
   My brother is young enough to ride to school.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7325

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA