YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose one sentence that has the same meaning as the root.

  Câu hỏi:

  I wish I had a computer.

  • A. 
   I used to have a computer.
  • B. 
   I have a computer but I don’t use it.
  • C. 
   I don’t have a computer but I want to have one.
  • D. 
   I don’t like using my computer.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7324

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • I wish I had a computer.
 • My brother is too young to ride to school.
 • I last meet hime two years ago.
 • Maryam and Lan/ been/ pen pals/ over two years.
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Maryam’s first day/ Ha Noi/ Lan/ took/ her/ Hoan Kiem Lake.
 • Maryam/impressed/the beauty/Ha  Noi.
YOMEDIA