RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Choose one sentence that has the same meaning as the root.

  Câu hỏi:

  I wish I had a computer.

  • A. 
   I used to have a computer.
  • B. 
   I have a computer but I don’t use it.
  • C. 
   I don’t have a computer but I want to have one.
  • D. 
   I don’t like using my computer.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7324

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA